Automatyczne księgowanie
Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu dzierżawy praw majątkowych i licencji
Obsługa wielu walut
Automatyczne przewalutowanie należności pomiędzy Partnerami polskimi i zagranicznymi
Zarządzanie sprzedażą
Wygodne zarządzanie umowami sprzedaży i kupna usług dzierżawy prawa intelektualnych
 
Projekt polega na realizacji działań inwestycyjnych celem zwiększenia konkurencyjności firmy WEB PREMIUM sp. z o.o. prowadzących do wdrożenia innowacji oraz wprowadzenia na rynek nowej usługi narzędzia do szybkiej budowy i dystrybucji oferty promocyjnej dla punktu handlowych.
 
Dodatkowy elementem projektu jest wdrożenieulepszonej usługi dotyczących praw własności intelektualnej.
 
Beneficjent dokona równiez zakupu środków trwałych niezbędnych do wdrożenia projektu.
Projekt polega na realizacji działań inwestycyjnych celem zwiększenia konkurencyjności firmy WEB PREMIUM sp. z o.o. prowadzących do wdrożenia innowacji oraz wprowadzenia na rynek nowej usługi narzędzia do szybkiej budowy i dystrybucji oferty promocyjnej dla punktu handlowych oraz ulepszonej usługi dotyczących praw własności intelektualnej.

 

Web Premium Sp. z o.o.

Web Premium sp. z o. o., ul. Okopowa 47/41, 01-059 Warszawa. KRS 0000352980, REGON 142236706, NIP 7010228257